Facebook Circus in Huis

Vreedzame Wijk

Samen met Sara Roos en Samuel (Circus DIEDOM) nemen we op uitnodiging drie woensdagochtenden deel aan de Vreedzame Wijk training van Eduniek bij het Doe Mee Centrum in Overvecht, Utrecht.

De Vreedzame School is een groot succes. Dat concept is vertaald naar de Vreedzame Wijk, zodat het vreedzame niet bij de school ophoudt. Er wordt ingegaan op de pedagogische vaardigheden die aansluiten bij de Vreedzame schoolmethodiek. De volgende onderwerpen worden behandeld:
positieve sociale omgang (gemeenschapsvorming),
kinderen verantwoordelijkheid geven,
contructief omgaan met conflicten en
mediatie.

Met zo'n 20 á 30 man volg ik de training. Een divers gezelschap dat cursussen aan kinderen aanbied: sport, multimedia, theater, beeldende kunst, muziek, circus enz. enz.

pannenkoekensuite_150.jpg

 - Web developement Artenweb.nl