Facebook Circus in Huis

BIC NL afsluiting

Afsluiting ( 25 januari) van de BIC NL in Neerpelt (B), bij Cirkus in beweging. Zie meer op vorig nieuws over mijn BIC NL

lichtschets1_.jpg

 - Web developement Artenweb.nl